Công nhận tốt nghiệp

CNTN Y sĩ chuyển Điều dưỡng khóa 10, Y sĩ định hướng Y học Cổ truyền18A, Y sĩ định hướng Y học Dự phòng 18B

08 Tháng Sáu 2017 04:00 CH

Kết quả thi tốt nghiệp : Lớp Y sĩ định hướng YHCT 18A, Y sĩ định hướng Y học dự phòng 18B1.

Danh sách học viên được công nhận và không công nhận tốt nghiệp lớp Y sĩ chuyển Điều dưỡng khóa 10.

Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp lần 2 lớp Y sĩ Định hướng Y học cổ truyền 18A.

Danh sách học sinh được công nhận và không công nhận tốt nghiệp lần 2 lớp Y sĩ định hướng Y học dự phòng 18B.

Tải file đính kèm

Top