Công nhận tốt nghiệp

Công nhận tốt nghiệp lần 2 của khối Cao đẳng chính quy năm 2015

07 Tháng Giêng 2016 06:37 SA

Công nhận tốt nghiệp lần 2 của khối Cao đẳng chính quy năm 2015 gồm các ngành : Điều Dưỡng, Hộ sinh, Dược, Xét Nghiệm.

Top