Công nhận tốt nghiệp

Công nhận tốt nghiệp tháng 10/2019 các ngành hệ Cao đẳng chính quy và Cao đẳng Liên thông hệ VLVH

02 Tháng Mười 2019 05:04 CH

1. Thông báo danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10/2019 các ngành Cao đẳng hệ chính quy (do danh sách là file A3 nên các bạn tải file đính kèm bên dưới về xem chi tiết)

File đính kèm danh sách CĐ chính quy

2. Thông báo danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp tháng 10/2019 các ngành Cao đẳng hệ liên thông vừa làm vừa học (do danh sách là file A3 nên các bạn tải file về xem chi tiết)

File đính kèm danh sách LT VLVH

Top