Công nhận tốt nghiệp

Công nhận và không công nhận tốt nghiệp CĐ LT VLVH ngành ĐD, Dược, Kỹ thuật XN Y học, Kỹ thuật VLTL và PHCN tháng 07/2019

16 Tháng Bảy 2019 03:08 CH

Sau đây là danh sách công nhận tốt nghiệp và không công nhận tốt nghiệp Cao đẳng liên thông VLVH ngành Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật VLTL và PHCN tháng 07/2019.

 

Top