Công nhận tốt nghiệp

Công nhận và không công nhận tốt nghiệp năm 2017

01 Tháng Chín 2017 02:45 CH

Dưới đây là danh sách được công nhận tốt nghiệp năm 2017 các ngành hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng VLVH và các ngành hệ Trung cấp

Cao đẳng Hệ chính quy:

 • Cao đẳng Điều dưỡng khóa VIII
 • Cao đẳng Dược khóa V
 • Cao đẳng Hộ sinh khóa V
 • Cao đẳng PHCN-VLTL khóa V
 • Cao đẳng Xét nghiệm khóa III

Cao đẳng Hệ vừa làm vừa học :

 • Điều dưỡng Cao đẳng khóa VII
 • Dược sĩ Cao đẳng khóa VII
 • Hộ sinh Cao đẳng khóa IV

Trung Cấp chính quy :

 • Ngành Điều dưỡng khóa XXIX
 • Dược sĩ khóa XIV
 • Y sĩ Đa khoa khóa XIX
 • VLTL-PHCN khóa VIII
 • Xét nghiệm khóa II
 • Y sĩ định hướng Y học cổ truyền 18A khóa XVIII
 • Y sĩ định hướng Y học dự phòng 18B1, 18B2 khóa XVIII
 • Y sĩ chuyển Điều dưỡng khóa 10
 • Hộ sinh khóa XIX

Trung cấp  vừa làm vừa học :

 • Dược sĩ khóa XIV
 • Dược khóa XV

1. Danh sách được công nhận tốt nghiệp các ngành hệ Cao đẳng

2. Danh sách được công nhận tốt nghiệp các ngành hệ Trung cấp

3. Danh sách không được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

Top