Công nhận tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2018

29 Tháng Tám 2018 03:53 CH

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp khối Cao đẳng chính quy tháng 08/2018

Danh sách SVHS được công nhận và không công nhận tốt nghiệp kỳ thi tháng 07/2018 lớp : Cao đẳng + Trung cấp CQ, lớp Cao Đẳng + Trung cấp VLVH         , lớp Y sĩ chuyển Điều dưỡng, Lớp định hướng YHDP Và định hướng YHCT.

Top