Đào tạo ngắn hạn

Chiêu sinh lớp quản lý điều dưỡng khóa 14 năm 2020

21 Tháng Chín 2020 03:57 CH

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 14 NĂM 2020

Căn cứ công văn số 3016/YT- 2ĐT ngày 27/4/2005 của Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế về việc đào tạo Quản lý Điều dưỡng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao nghiệp vụ quản lý Điều dưỡng của các cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Nai;

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thông báo chiêu sinh lớp Quản lý Điều dưỡng Khóa XIV theo chương trình của Bộ Y tế với kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Đào tạo người Điều dưỡng trưởng có kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý chuyên ngành Điều dưỡng, có phẩm chất, đạo đức tốt để thực hiện được chức năng quản lý hệ thống Điều dưỡng tại đơn vị, đóng góp hiệu quả vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO:

Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên đang làm nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng, cán bộ quy hoạch Điều dưỡng trưởng tại các cơ sở y tế và nhân viên y tế có nhu cầu học tập.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 03 tháng (Từ 08/10/2020 đến 07/01/2021)

Thời gian học thứ 5,6,7/hàng tuần.

Khai giảng ngày 08/10/2020.

IV. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP: Trường Cao Đẳng Y tế Đồng Nai.

V. KINH PHÍ ĐÀO TẠO: 3.940.000đ /đồng/ học viên/ khóa (bao gồm cả tiền tài liệu và tham quan thực tập bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh).

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2020.

Đăng ký tham gia lớp học và nộp hồ sơ tại: Phòng Công tác Chính trị học sinh – sinh viên.

Điện thoại: 0251.2211152.

Đính kèm file gốc

Top