Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Ngành đào tạo

Chiêu sinh lớp Hộ lý

  • PDF.

Chiêu sinh lớp Hộ lý

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (chieu sinh lop ho ly.pdf)Chiêu sinh lớp Hộ lý 455 Kb25/03/2015 10:42

Cao đẳng VLTL/PHCN

  • PDF.

NGÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bậc học:                                              Đại học

Nhóm ngành nghề đào tạo:       Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:                                    Vật lý trị liệu

Chức danh thi tốt nghiệp:                     Cao đẳng Vật lý trị liệu

Mã số đào tạo:                                    51720333

Thời gian đào tạo;                                3 năm

Phương thức đào tạo :                         Chính qui

Hình thức đào tạo:                               Tập trung

Đối tượng tuyển sinh:            Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc                                                                            THPT

Cơ sở đào tạo:             Các trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép .

Nơi làm việc:   Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y tế.

Bậc học có thể tiếp tục học:     Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học theo qui định hiện hành

Đọc thêm...

Cao đẳng Dược

  • PDF.

NGÀNH DƯỢC

Bậc học:                                              Đại học

Nhóm ngành nghề đào tạo:       Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:                                    Dược

Chức danh thi tốt nghiệp:         Cao đẳng Dược

Mã số đào tạo:                                    51900107

Thời gian đào tạo;                                3 năm

Phương thức đào tạo :                         Chính qui

Hình thức đào tạo:                   Tập trung

Đối tượng tuyển sinh:            Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc               THPT

Cơ sở đào tạo:             Các trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép.

Nơi làm việc:   Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y tế.

Bậc học có thể tiếp tục học:     Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học theo qui định hiện hành

Đọc thêm...

Cao đẳng Hộ sinh

  • PDF.

NGÀNH HỘ SINH

Bậc học:                                              Đại học

Nhóm ngành nghề đào tạo:       Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:                                    Hộ sinh

Chức danh thi tốt nghiệp:                     Cao đẳng Hộ sinh

Mã số đào tạo:                                    C51720502

Thời gian đào tạo:                                3 năm

Phương thức đào tạo :                         Chính qui

Hình thức đào tạo:                               Tập trung

Đối tượng tuyển sinh:           Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc      THPT

Cơ sở đào tạo:             Các trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép.

Nơi làm việc:   Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y tế.

Bậc học có thể tiếp tục học:     Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học theo qui định hiện hành

Đọc thêm...

Hộ sinh trung cấp

  • PDF.

Hộ sinh trung cấp
 

1. Bậc học:                             Trung học chuyên nghiệp
2. Nhóm ngành đào tạo:           Sức khoẻ
3. Ngành đào tạo:                    Hộ sinh
4. Mã số đào tạo:                     42470502
5. Chức danh khi tốt nghiệp:     Hộ sinh trung cấp
6. Thời gian đào tạo:                2 năm
7. Hình thức đào tạo:               Chính quy
8. Đối tượng tuyển sinh:           Tốt nghiệp trung học phổ thông
9. Cơ sở đào tạo:                    Các trường trung cấpY tế, Cao đẳng và Đại học Y tế.
10. Cơ sở làm việc:
Người có bằng tốt nghiệp Hộ sinh trung cấpđư¬ợc tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế Nhà nư¬ớc hoặc các cơ sở Y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và ngư¬ời lao động của Nhà nư¬ớc.
11. Bậc học sau trung cấp:
Người Hộ sinh trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Hộ sinh trưởng, Cao đẳng hộ sinh hoặc ngành Đại học thích hợp.

Đọc thêm...

Dược sỹ Trung Cấp

  • PDF.

Dược sỹ Trung Cấp


1. Bậc học:                             Trung học chuyên nghiệp.
2. Nhóm ngành đào tạo:             Sức khoẻ.
3. Ngành đào tạo:                     Dược sĩ trung cấp.
4. Chức danh sau khi tốt nghiệp: Dược sĩ trung cấp .
5. Mã số ngành nghề đào tạo:     42720401
6. Thời gian đào tạo:                 2 năm
7. Hình thức đào tạo:                Chính qui và Vừa làm vừa học
8. Đối tượng tuyển sinh:            Tốt nghiệp trung học phổ thông .
9. Cơ sở đào tạo:
- Trường trung học Dược-Bộ Y tế.
- Khoa Dược Trường đại học Y-Dược TP. Hồ Chí Minh,
               - Các Trường Đại học, Cao đẳng,  Trung học chuyên nghiệp Y tế khi được Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế cho phép.
10. Cơ sở làm việc:
Người có bằng tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế, cơ sở sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh Dược của Nhà nước và các cơ sở ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.
11. Điều kiện học tập sau trung cấp:
Người Dược sĩ trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể dự thi để học bậc đại học Dược theo hình thức đào tạo không chính qui, theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.

Đọc thêm...

Trung cấp Điều dưỡng đa khoa

  • PDF.

Điều dưỡng Đa Khoa

1. Bậc học:                               Trung học chuyên nghiệp
2. Nhóm ngành đào tạo:           Sức khoẻ
3. Ngành đào tạo:                     Điều dưỡng đa khoa
4. Mã số ngành đào tạo:           42470501
5. Chức danh khi tốt nghiệp:    Điều dưỡng đa khoa
6. Thời gian đào tạo:                 2 năm
7. hình thức đào tạo:           Chính quy và Vừa làm vừa học
8. Đối tượng tuyển sinh:           Tốt nghiệp trung học phổ thông
9. Cơ sở đào tạo:                       Các trường TCCN, Cao đẳng và ĐH Y tế.
10. Cơ sở làm việc :
Người có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng đa khoa được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.
10. Bậc học sau trung học:
Người Điều dưỡng trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa, Cao đẳng hoặc Đại học điều dưỡng.

Đọc thêm...

Cao đẳng Điều dưỡng

  • PDF.

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Bậc học:                                              Đại học

Nhóm ngành nghề đào tạo:       Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:                                    Điều dưỡng

Chức danh thi tốt nghiệp:         Điều dưỡng Cao đẳng đa khoa

Mã số đào tạo:                                    51720501

Thời gian đào tạo;                                3 năm

Phương thức đào tạo :                         Chính qui

Hình thức đào tạo:                   Tập trung

Đối tượng tuyển sinh:            Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc                    THPT

Cơ sở đào tạo:             Các trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép.

Nơi làm việc:   Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y tế.

Bậc học có thể tiếp tục học:     Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học theo qui định hiện hành

Đọc thêm...

You are here Đào tạo Ngành Đào tạo