Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Cao đẳng Hộ sinh

  • PDF.

NGÀNH HỘ SINH

Bậc học:                                              Đại học

Nhóm ngành nghề đào tạo:       Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:                                    Hộ sinh

Chức danh thi tốt nghiệp:                     Cao đẳng Hộ sinh

Mã số đào tạo:                                    C51720502

Thời gian đào tạo:                                3 năm

Phương thức đào tạo :                         Chính qui

Hình thức đào tạo:                               Tập trung

Đối tượng tuyển sinh:           Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc      THPT

Cơ sở đào tạo:             Các trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép.

Nơi làm việc:   Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y tế.

Bậc học có thể tiếp tục học:     Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học theo qui định hiện hành


MÔ TẢ NHIỆM VỤ

Cao đẳng hộ sinh có các nhiệm vụ chính sau:

1. Thực hành chăm sóc và giáo dục sức khoẻ:

            1.1 Đón tiếp, giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân, nhân dân đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh hoặc yêu cầu tư vấn.

            1.2 Lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng.

            1.3 Theo dõi và phát hiện những diễn tiến của bệnh, ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và trao đổi với Bác sĩ điều trị.

            1.4 Thực hiện cấp cứu ban đầu và tham gia cấp cứu người bệnh.

            1.5 Thực hiện y lệnh của thầy thuốc, hỗ trợ Bác sĩ tiến hành các thủ thuật điều trị.

            1.6 Chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối, thực hiện tốt các chế độ tử vong.

            1.7 Tham gia CSSK ban đầu cho cộng đồng trong phạm vi được phân công.

2. Quản lý điều dưỡng:

            2.1 Quản lý buồng bệnh, bệnh nhân, phòng khám nơi làm việc.

            2.2 Quản lý trang thiết bị, thuốc, hồ sơ bệnh án và các tài sản khác.

            2.3 Quản lý công tác hành chánh tại khoa, phòng của bệnh viện, viện.

            2.4 Tham gia quản lý và điều hành sử dụng nhân lực để chăm sóc và phục vụ người bệnh.

            2.5 Tham gia điều hành, giám sát các hoạt động điều dưỡng và thực hiện các chế độ của đơn vị.

3. Thực hiện công tác đào tạo-Nghiên cứu khoa học:

            3.1 Giúp đỡ đồng nghiệp, tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên   y tế.

            3.2 Tham gia nghiên cứu về điều dưỡng và các nghiên cứu khoa học khác trong phạm vi có thể.

            3.3 Tham dự các lớp đào tạo liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn và tự học để nâng cao nghiệp vụ.


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người Hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề Hộ sinh ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình đào tạo Hộ sinh cao đẳng nhằm đào tạo người Hộ sinh có khả năng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi. Được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tâm huyết với nghề nghiệp trong khuôn khổ quy định của luật pháp và các chính sách của Nhà nước, người Hộ sinh sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em một cách tòan diện về thể chất, tâm, sinh lý và xã hội. Đồng thời, người Hộ sinh luôn có ý thức học hỏi, chủ động phát triển nghề nghiệp cho bản thân mình, đảm bảo thực hành chuyên môn an toàn, hiệu quả.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức :

- Có kiến thức về cấu trúc và chức năng cơ thể con người, đặc biệt là hệ thống sinh sản trong trạng thái bình thường và bệnh lý, những thay đổi về giải phẫu sinh lý của người phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời và trẻ em dưới 5 tuổi.

- Có kiến thức về khoa học xã hội để chăm sóc bà mẹ và trẻ em phù hợp về văn hóa, xã hội và tâm sinh lý.

b. Kỹ năng :

- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, hợp tác với các nhân viên y tế khác, với bà mẹ, trẻ em và gia đình của họ trong quá trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

- Có kỹ năng đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em thông qua việc sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp cận hệ thống và tư duy tích cực khi thực hành nghề nghiệp, để đảm bảo chăm sóc sức khỏe và cuộc sống của phụ nữ và trẻ em.

- Thực hành dựa trên bằng chứng sẵn có tốt nhất, áp dụng các kiến thức và kỹ năng trong nhiều hòan cảnh khác nhau, sử dụng các nguồn lực sẵn có để đảm bảo chăm sóc bà mẹ và trẻ em an tòan , hiệu quả, phù hợp với những qui định về năng lực và chức năng, nhiệm vụ của hộ sinh theo qui định của Bộ Y tế.

c.Thái độ :

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, chăm sóc bà mẹ, trẻ em nói riêng.

- Có tinh thần tôn trọng, hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp, bà mẹ, trẻ em và gia đình họ trong quá trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

- Trung thực, khách quan, luôn cố gắng học tập vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn.



Newer news items:
Older news items:

You are here Đào tạo Ngành Đào tạo Cao đẳng Cao đẳng Hộ sinh