Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Cao đẳng VLTL/PHCN

  • PDF.

NGÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bậc học:                                              Đại học

Nhóm ngành nghề đào tạo:       Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:                                    Vật lý trị liệu

Chức danh thi tốt nghiệp:                     Cao đẳng Vật lý trị liệu

Mã số đào tạo:                                    51720333

Thời gian đào tạo;                                3 năm

Phương thức đào tạo :                         Chính qui

Hình thức đào tạo:                               Tập trung

Đối tượng tuyển sinh:            Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc                                                                            THPT

Cơ sở đào tạo:             Các trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép .

Nơi làm việc:   Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y tế.

Bậc học có thể tiếp tục học:     Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học theo qui định hiện hành

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

1. Về chuyên môn :

1.1. Thực hiện các kỹ năng đón tiếp người bệnh, người tàn tật hoặc thân nhân người bệnh đến khoa, phòng Vật lý trị liệu.

1.2. Làm các kỹ thuật lượng giá vật lý trị liệu thông thường.

1.3. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu cho những bệnh thường gặp và phối hợp với bác sĩ xử trí những trường hợp phức tạp.

1.4. Thực hiện các kỹ thuật vật lý trị liệu thông thường và một số kỹ thuật vật lý trị liệu chuyên sâu.

1.5. Sử dụng các trang thiết bị, hồ sơ bệnh án.

1.6. Thực hiện nội dung hoạt động PHCN dựa vào cộng đồng.

2. Tổ chức, quản lý :

2.1. Tham gia tổ chức, quản lý khoa, phòng Vật lý trị liệu.

2.2. Trực tiếp quản lý và bảo quản các trang thiết bị, tài sản, hồ sơ bệnh án khi được phân công.

2.3. Đề xuất những biện pháp đảm bảo chất lượng điều trị bằng vật lý trị liệu

3. Phòng ngừa tàn tật và giáo dục sức khoẻ:

3.1. Thực hiện những nội dung giáo dục sức khoẻ cho người bệnh, gia đình và cộng đồng phòng ngừa những thương tật thứ cấp.

3.3. Tham gia chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

4. Đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1. Thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới.

4.2. Tham gia đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho học sinh, nhân viên mới và cán bộ y tế tuyến dưới.

4.3. Tham gia nghiên cứu khoa học.

I- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Mục tiêu chung:

Đào tạo người cử nhân vật lý trị liệu trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề vật lý trị liệu ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình Vật lý trị liệu cao đẳng nhằm đào tạo người vật lý trị liệu có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức - kỹ năng chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ điều trị, quản lý, phòng ngừa tàn tật, phục hồi chức năng và giáo dục sức khoẻ; có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2.Mục tiêu cụ thể:

a) Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về y học

- Lượng giá vật lý trị liệu các trường hợp bệnh thông thường và phức tạp.

- Đưa ra mục tiêu, lập kế hoạch điều trị và tiên lượng phù hợp trên từng trường hợp cụ thể.

- Tham gia kết hợp nghiên cứu khoa học

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch điều trị bằng phương php vật lý trị liệu cho những bệnh thường gặp và phối hợp bác sỹ trị liệu xử trí những trường hợp phức tạp.

b) Kỹ năng:

- Thực hiện được các kỹ năng đón tiếp người bệnh, người tàn tật hoặc thân nhân người bệnh đến khoa, phòng Vật lý trị liệu.

- Thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ điều trị, bác sĩ Phục hồi chức năng, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

- Thực hiện các chăm sóc điều dưỡng, kỹ thuật vật lý trị liệu thông thường và một số kỹ thuật vật lý trị liệu chuyên sâu.

- Tham gia tổ chức, quản lý khoa, phòng vật lý trị liệu.

- Trực tiếp quản lý và bảo quản các trang thiết bị, tài sản, hồ sơ bệnh án khi được phân công.

- Đề xuất những biện pháp đảm bảo chất lượng điều trị bằng vật lý trị liệu.

- Tham gia chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

- Tham gia đào tạo, hướng dẫn chuyên môn cho học sinh, nhân viên mới, cán bộ y tế tuyến dưới.

- Tham gia nghiên cứu khoa học.

- Tự đánh giá những hạn chế của bản thân về kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để học tập nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới.

c) Thái độ:

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc chuyên môn.

- Khiêm tốn học tập, quan hệ và hợp tác tốt với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

Older news items:

You are here Đào tạo Ngành Đào tạo Cao đẳng Cao đẳng VLTL/PHCN