Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Cao đẳng Điều dưỡng

  • PDF.

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Bậc học:                                              Đại học

Nhóm ngành nghề đào tạo:       Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:                                    Điều dưỡng

Chức danh thi tốt nghiệp:         Điều dưỡng Cao đẳng đa khoa

Mã số đào tạo:                                    51720501

Thời gian đào tạo;                                3 năm

Phương thức đào tạo :                         Chính qui

Hình thức đào tạo:                   Tập trung

Đối tượng tuyển sinh:            Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc                    THPT

Cơ sở đào tạo:             Các trường Đại học, Cao Đẳng Y Dược được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép.

Nơi làm việc:   Các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y tế.

Bậc học có thể tiếp tục học:     Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học theo qui định hiện hành

MÔ TẢ NHIỆM VỤ

Điều dưỡng cao đẳng đa khoa có các nhiệm vụ chính sau:

1. Thực hành chăm sóc và giáo dục sức khoẻ:

            1.1 Đón tiếp, giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân, nhân dân đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh hoặc yêu cầu tư vấn.

            1.2 Lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng.

            1.3 Theo dõi và phát hiện những diễn tiến của bệnh, ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và trao đổi với Bác sĩ điều trị.

            1.4 Thực hiện cấp cứu ban đầu và tham gia cấp cứu người bệnh.

            1.5 Thực hiện y lệnh của thầy thuốc, hỗ trợ Bác sĩ tiến hành các thủ thuật điều trị.

            1.6 Chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối, thực hiện tốt các chế độ tử vong.

            1.7 Tham gia CSSK ban đầu cho cộng đồng trong phạm vi được phân công.

2. Quản lý điều dưỡng:

            2.1 Quản lý buồng bệnh, bệnh nhân, phòng khám nơi làm việc.

            2.2 Quản lý trang thiết bị, thuốc, hồ sơ bệnh án và các tài sản khác.

            2.3 Quản lý công tác hành chánh tại khoa, phòng của bệnh viện, viện.

            2.4 Tham gia quản lý và điều hành sử dụng nhân lực để chăm sóc và phục vụ người bệnh.

            2.5 Tham gia điều hành, giám sát các hoạt động điều dưỡng và thực hiện các chế độ của đơn vị.

3. Thực hiện công tác đào tạo-Nghiên cứu khoa học:

            3.1 Giúp đỡ đồng nghiệp, tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên   y tế.

            3.2 Tham gia nghiên cứu về điều dưỡng và các nghiên cứu khoa học khác trong phạm vi có thể.

            3.3 Tham dự các lớp đào tạo liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn và tự học để nâng cao nghiệp vụ.


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

2.1. Về thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Khiêm tốn học tập vươn lên

2.2. Về kiến thức

     Trình bày và áp dụng được:

2.2.1 Những quy luật cơ bản về:

- Cấu tạo, hoạt động cơ bản về chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

- Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện đời sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

2.2.2 Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh.

2.2.3 Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc và bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân.

2.2.4 Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

2.3. Về kỹ năng

- Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;

- Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;

- Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;

- Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;

- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;

- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;

- Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;

- Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

- Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;

- Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;

- Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;

- Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học;

- Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.
Newer news items:

You are here Đào tạo Ngành Đào tạo Cao đẳng Cao đẳng Điều dưỡng