Wednesday, Apr 26th

Last update07:10:31 PM GMT

Chiêu sinh các lớp ngắn hạn Cấp cứu -sản nhi, Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa, lớp Người đỡ đẻ có kỹ năng, Thực hành bán thuốc lẻ

  • PDF.

Chiêu sinh lớp Cấp cứu - Sản nhi khóa 01

Chiêu sinh lớp Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa khóa 01

Chiêu sinh lớp Người đỡ đẻ có kỹ năng khóa 01

Chiêu sinh lớp Kỹ năng thực hành bán lẻ thuốc khóa 01

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (Chieu sinh lop cap cuu san.pdf)Chiêu sinh lớp cấp cứu sản nhi 415 Kb25/11/2015 15:49
Download this file (Chieu sinh lop Dieu duong chuyen nganh nha khoa.pdf)Chiêu sinh lớp Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa 462 Kb25/11/2015 15:49
Download this file (Chieu sinh lop Ky nang thuc hanh ban thuoc le khoa 01.pdf)Chiêu sinh lớp kỹ năng thực hành bán lẻ thuốc khóa 01 85 Kb31/12/2015 15:35
Download this file (Chieu sinh lop nguoi do de.pdf)Chiêu sinh lớp người đỡ đẻ có kỹ năng 446 Kb25/11/2015 15:48
You are here Đào tạo Ngành Đào tạo Ngắn hạn Chiêu sinh các lớp ngắn hạn Cấp cứu -sản nhi, Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa, lớp Người đỡ đẻ có kỹ năng, Thực hành bán thuốc lẻ