Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Hộ sinh trung cấp

  • PDF.

Hộ sinh trung cấp
 

1. Bậc học:                             Trung học chuyên nghiệp
2. Nhóm ngành đào tạo:           Sức khoẻ
3. Ngành đào tạo:                    Hộ sinh
4. Mã số đào tạo:                     42470502
5. Chức danh khi tốt nghiệp:     Hộ sinh trung cấp
6. Thời gian đào tạo:                2 năm
7. Hình thức đào tạo:               Chính quy
8. Đối tượng tuyển sinh:           Tốt nghiệp trung học phổ thông
9. Cơ sở đào tạo:                    Các trường trung cấpY tế, Cao đẳng và Đại học Y tế.
10. Cơ sở làm việc:
Người có bằng tốt nghiệp Hộ sinh trung cấpđư¬ợc tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế Nhà nư¬ớc hoặc các cơ sở Y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và ngư¬ời lao động của Nhà nư¬ớc.
11. Bậc học sau trung cấp:
Người Hộ sinh trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Hộ sinh trưởng, Cao đẳng hộ sinh hoặc ngành Đại học thích hợp.


 
         MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT
 
         Đào tạo người Hộ sinh có kiến thức và kỹ năng cơ bản trình độ bậc trung cấp về sức khoẻ sinh sản, làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh; đủ sức khoẻ; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
 
 NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỘ SINH TRUNG CẤP
 
1. Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ
2. Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén.
3. Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ và đỡ đẻ an toàn.
4. Chăm sóc bà mẹ sau đẻ và trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế và tại nhà.
5. Tham vấn nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn nuôi dưỡng và theo dõi sự tăng trưởng của trẻ em đến 5 tuổi.
6. Tham gia thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng và các chương trình y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ phụ nữ và trẻ em.
7. Phát hiện, xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu và bệnh thông thường cho trẻ em.
8. Tư vấn, cung cấp và hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai.
9. Theo dõi, phát hiện và xử trí ban đầu những bất thường khi thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình.
10. Thực hiện quản lý sức khoẻ sinh sản tại cộng đồng.
11. Thực hiện các kỹ năng thông tin, giáo dục, truyền thông trong công tác Dân số và Sức khoẻ sinh sản.
12.Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.


Older news items:

You are here Đào tạo Ngành Đào tạo Trung cấp Hộ sinh trung cấp