Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Sổ tay Sinh viên

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Các mẫu đơn dành cho HSSV năm 2015 NTN 5701
2 Quy chế 05 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Nguyễn Xuân Tuyên 3997
3 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Nguyễn Xuân Tuyên 2972
4 Quy chế 43 Quyết định V/v ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” Nguyễn Xuân Tuyên 5855
5 Quyết định số 36 V/v ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học” Nguyễn Xuân Tuyên 5299
6 Quyết định số 14 Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy Nguyễn Xuân Tuyên 16653
7 Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí Nguyễn Xuân Tuyên 18217
8 Thông tư liên tịch Số:16/2006/TTLT/BLĐTBXH -BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Nguyễn Xuân Tuyên 14252
9 Nghị định 54/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng Nguyễn Xuân Tuyên 7254
10 Chỉ thị số 21/2007/CT-TTg Thực hiện chế độ cho vay ưu đãi để học đại học, cao đẳng và dạy nghề Nguyễn Xuân Tuyên 4091
11 Nghị định Số: 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 Nguyễn Xuân Tuyên 59350
12 Quyết định số 06/2008/QĐ-BGD&ĐT Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng,Đại học Nguyễn Xuân Tuyên 16199
13 Quyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy Nguyễn Xuân Tuyên 10866
14 Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT Quy chế ngoại trú HSSV các trường ĐH,CĐ,TCCN hệ chính quy Nguyễn Xuân Tuyên 5693
15 Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN hệ chính quy. Nguyễn Xuân Tuyên 14948
16 Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT V/v ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Nguyễn Xuân Tuyên 8527
17 Qui chế 25/2006 - Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui Nguyễn Xuân Tuyên 6593
18 Quy chế Học sinh, sinh viên nội trú Nguyễn Xuân Tuyên 4258
19 Nội quy học đường Nguyễn Xuân Tuyên 4434
You are here Đào tạo Sổ tay Sinh viên