Thursday, Mar 30th

Last update02:22:23 AM GMT

Quyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy

  • PDF.

Quyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính qu.

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (Quy che ren luyen.doc)Quy che ren luyen.doc 71 Kb03/01/2012 13:42
Download this file (Quyet dinh 60 ban hanh QCRL.doc)Số: 60 /2007/QĐ-BGDĐTQuyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy 41 Kb03/01/2012 13:42

Newer news items:
Older news items:

You are here Đào tạo Sổ tay Sinh viên Quyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các trường ĐH, CĐ, TCCN hệ chính quy