Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Thông tư liên tịch Số:16/2006/TTLT/BLĐTBXH -BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

  • PDF.

Thông tư liên tịch Số:16/2006/TTLT/BLĐTBXH -BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (thongtu-16-2006.doc)Số:16/2006/TTLT/BLĐTBXH -BGDĐT-BTCThông tư liên tịch Số:16/2006/TTLT/BLĐTBXH -BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ88 Kb03/01/2012 10:04

Newer news items:
Older news items:

You are here Đào tạo Sổ tay Sinh viên Thông tư liên tịch Số:16/2006/TTLT/BLĐTBXH -BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ