Thursday, Mar 30th

Last update02:22:23 AM GMT

Quyết định số 14 Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy

  • PDF.

Quyết định số 14 Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy


Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (QCthikiemtratruongnghe.doc)Số: 14/2007/QĐ-BLĐTBXHQuyết định số 14 Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy103 Kb03/01/2012 09:56

Newer news items:
Older news items:

You are here Đào tạo Sổ tay Sinh viên Quyết định số 14 Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy