Friday, Oct 09th

Last update11:41:04 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dư kiến lịch giảng tuần 07 15-16 Le Thanh Hoan 1423
2 TB ĐC giờ học lớp YS17 ĐH YHDP Le Thanh Hoan 160
3 Lịch giảng tuần 06 15-16 Le Thanh Hoan 3077
4 Dự kiến lịch giảng tuần 06 15-16 Le Thanh Hoan 2847
5 TB điều chỉnh lịch lớp ĐH YHDP 17B1B2 Le Thanh Hoan 316
6 Lịch giảng tuần 05 15-16 Le Thanh Hoan 4270
7 Dự kiến lịch giảng tuần 05 15-16 Le Thanh Hoan 3278
8 Lịch giảng tuần 04 15-16 Le Thanh Hoan 4019
9 Dư kiến lịch giảng tuần 04 15-16 Le Thanh Hoan 3658
10 Dư kiến lịch thi lại HK1 15-16 Le Thanh Hoan 970
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng