Thursday, Mar 23rd

Last update02:25:39 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dự kiến lịch giảng tuần 31 16-17 Le Thanh Hoan 1549
2 Lịch giảng tuần 30 16-17 Le Thanh Hoan 2525
3 Dự kiến lịch giảng tuần 30 16-17 Le Thanh Hoan 3250
4 Lịch giảng tuần 29 16-17 Le Thanh Hoan 3905
5 TB điều chỉnh giờ giảng lớpCDLT D5C Le Thanh Hoan 612
6 Lịch giảng tuần 28 16-17 Le Thanh Hoan 4080
7 Lịch giảng tuần 27 16-17 Le Thanh Hoan 4755
8 TB Cắt giờ tuần 26 Le Thanh Hoan 1178
9 Lịch giảng tuần 26 16-17 Le Thanh Hoan 4505
10 TB Đổi giờ giảng lớp CĐLT D5AB Le Thanh Hoan 676
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng