Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dự kiến lịch giảng tuần 36 16-17 Le Thanh Hoan 1487
2 Lịch giảng tuần 35 16-17 Le Thanh Hoan 3232
3 TB ĐC giờ lớp CĐLT D5AB tuần 34 Le Thanh Hoan 789
4 ĐC Lịch giảng tuần 34 16-17 Le Thanh Hoan 1400
5 Lịch giảng tuần 33 16-17 Le Thanh Hoan 3664
6 TB cắt giờ lớp CĐLT ĐD7A chiều thứ 6 Le Thanh Hoan 687
7 Lịch giảng tuần 32 16-17 Le Thanh Hoan 3222
8 Lịch giảng tuần 31 16-17 Le Thanh Hoan 4042
9 Lịch giảng tuần 30 16-17 Le Thanh Hoan 3300
10 Lịch giảng tuần 29 16-17 Le Thanh Hoan 4148
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng