Tuesday, Jun 28th

Last update10:00:00 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lịch giảng tuần 44 15-16 Le Thanh Hoan 2936
2 TB bổ sung giờ học lại CSSKTE hệ TC Le Thanh Hoan 467
3 Lịch thi tốt nghiệp năm 2016 Le Thanh Hoan 987
4 TB Kế hoạch tổ chức học thi lại, học lại Le Thanh Hoan 754
5 Thông báo bổ sung giờ giảng Tuần 43 Le Thanh Hoan 1213
6 Lịch giảng tuần 43 15-16 Le Thanh Hoan 5663
7 Thông báo về việc đăng thi TN lần 2 lớp YSĐH Le Thanh Hoan 576
8 Lịch giảng tuần 42 15-16 Le Thanh Hoan 3150
9 TB Điều chỉnh lịch tuần 41 L1 Le Thanh Hoan 1678
10 Lịch giảng tuần 41 15-16 Le Thanh Hoan 2458
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng