Saturday, Oct 29th

Last update11:35:40 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dự kiến lịch giảng tuần 10 16-17 Le Thanh Hoan 2109
2 TB BS giờ học lại. Le Thanh Hoan 581
3 Lịch giảng tuần 09 16-17 Le Thanh Hoan 3193
4 Dự kiến lịch giảng tuần 09 16-17 Le Thanh Hoan 3034
5 TB: BS Lịch học lại các môn. Le Thanh Hoan 752
6 Lịch giảng tuần 08 16-17 Le Thanh Hoan 3792
7 Lịch giảng tuần 07 16-17 Le Thanh Hoan 4188
8 TB Về việc chuẩn bị thi TS CĐ LT VLVH năm 2016 Le Thanh Hoan 1324
9 Lịch giảng tuần 06 16-17 Le Thanh Hoan 4160
10 Lịch giảng tuần 05 16-17 Le Thanh Hoan 4616
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng