Friday, Jan 20th

Last update05:49:16 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dự kiến lịch giảng tuần 24 16-17 Le Thanh Hoan 2662
2 TB ĐC Lịch giảng tuần 20 Le Thanh Hoan 2226
3 Lịch giảng tuần 20 16-17 Le Thanh Hoan 3586
4 Lịch giảng tuần 19 16-17 Le Thanh Hoan 3569
5 Lịch giảng tuần 18 16-17 Le Thanh Hoan 3858
6 Lịch giảng tuần 17 16-17 Le Thanh Hoan 3822
7 Thông báo cắt giờ Le Thanh Hoan 1110
8 Lịch giảng tuần 16 16-17 Le Thanh Hoan 4062
9 Lịch giảng tuần 15 16-17 Le Thanh Hoan 3923
10 TB chuyển giờ lớp CDLT VL4 Le Thanh Hoan 840
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng