Tuesday, Jan 27th

Last update03:15:39 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dự kiến lịch giảng tuần 23 14-15 Le Thanh Hoan 89
2 Lịch giảng tuần 22 14-15 Le Thanh Hoan 1720
3 Dư kiến lịch giảng tuần 22 14-15 Le Thanh Hoan 2809
4 Lịch giảng tuần 21 14-15 Le Thanh Hoan 2836
5 Dư kiến lịch giảng tuần 21 14-15 Le Thanh Hoan 2013
6 Lịch giảng tuần 20 14-15 Le Thanh Hoan 2900
7 TB cắt giờ lớp Dvl12A Le Thanh Hoan 379
8 Dự kiến lịch giảng tuần 20 14-15 Le Thanh Hoan 2826
9 BS giờ giảng tuần 19 Le Thanh Hoan 835
10 Lịch giảng tuần 19 14-15 Le Thanh Hoan 2845
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng