Monday, Feb 27th

Last update03:59:59 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lịch giảng tuần 27 16-17 Le Thanh Hoan 1803
2 Dự kiến lịch giảng tuần 27 16-17 Le Thanh Hoan 3296
3 TB Cắt giờ tuần 26 Le Thanh Hoan 998
4 Lịch giảng tuần 26 16-17 Le Thanh Hoan 3977
5 TB Đổi giờ giảng lớp CĐLT D5AB Le Thanh Hoan 602
6 Lịch giảng tuần 25 16-17 Le Thanh Hoan 4959
7 TB Điều chỉnh giờ giảng Le Thanh Hoan 594
8 TB học GDQP đợt 2 các lớp CĐ CQ Le Thanh Hoan 538
9 Lịch giảng tuần 24 16-17 Le Thanh Hoan 4833
10 TB ĐC Lịch giảng tuần 20 Le Thanh Hoan 2724
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng