Thursday, Jul 31st

Last update12:57:46 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dư kiến lịch giảng tuần 49 Le Thanh Hoan 103
2 ĐC L2 Lịch giảng tuần 48 Le Thanh Hoan 262
3 Lịch giảng tuần 48 Le Thanh Hoan 321
4 ĐC L3 Lịch giảng tuần 47 Le Thanh Hoan 622
5 Dự kiến lịch giảng tuần 48 Le Thanh Hoan 897
6 Lịch giảng tuần 47 ĐC lần 2 Le Thanh Hoan 376
7 Lịch giảng tuần 47 ĐC lần 1 Le Thanh Hoan 529
8 Dư kiến lịch giảng tuần 47 Le Thanh Hoan 1246
9 ĐC L1 Lịch giảng tuần 46 Le Thanh Hoan 586
10 DS HSSV các lớp CB thi TN học lại và thi lại tính đến ngày 14/7/2014 Le Thanh Hoan 500
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng