Friday, Mar 27th

Last update03:34:05 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kế hoạch thi lại các môn HK2 14-15 Le Thanh Hoan 334
2 Dư kiến lịch giảng tuần 31 14-15 Le Thanh Hoan 1733
3 TB điều chỉnh giờ giảng tuần 30 Le Thanh Hoan 825
4 Lịch giảng tuần 30 14-15 Le Thanh Hoan 1749
5 Dự kiến lịch thi lại HK2 năm học 2014-2015 Le Thanh Hoan 906
6 Dư kiến lịch giảng tuần 30 14-15 Le Thanh Hoan 2314
7 TB điều chỉnh giờ giảng tuần 29 Le Thanh Hoan 1446
8 Lịch giảng tuần 29 14-15 Le Thanh Hoan 2773
9 Dự kiến lịch giảng tuần 29 14-15 Le Thanh Hoan 2640
10 Lịch giảng tuần 28 14-15 Le Thanh Hoan 2196
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng