Saturday, Jul 26th

Last update01:32:47 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 ĐC L3 Lịch giảng tuần 47 Le Thanh Hoan 320
2 Dự kiến lịch giảng tuần 48 Le Thanh Hoan 427
3 Lịch giảng tuần 47 ĐC lần 2 Le Thanh Hoan 257
4 Lịch giảng tuần 47 ĐC lần 1 Le Thanh Hoan 487
5 Dư kiến lịch giảng tuần 47 Le Thanh Hoan 1193
6 ĐC L1 Lịch giảng tuần 46 Le Thanh Hoan 556
7 DS HSSV các lớp CB thi TN học lại và thi lại tính đến ngày 14/7/2014 Le Thanh Hoan 430
8 DS HSSV các lớp CB thi TN học lại và thi lại. Le Thanh Hoan 493
9 Lịch giảng tuần 46 Le Thanh Hoan 633
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng