Wednesday, Aug 24th

Last update06:41:04 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lịch giảng tuần 52 15-16 Le Thanh Hoan 1471
2 Lịch giảng tuần 51 15-16 Le Thanh Hoan 1893
3 Dự kiến lịch giảng tuần 51 15-16 Le Thanh Hoan 2316
4 Lịch giảng tuần 50 15-16 Le Thanh Hoan 1921
5 Dự kiến lịch giảng tuần 50 15-16 Le Thanh Hoan 1755
6 Lịch giảng tuần 49 15-16 Le Thanh Hoan 1753
7 TB V/v làm bằng TN các lớp ĐH Y17 Le Thanh Hoan 915
8 Dự kiến lịch giảng tuần 49 15-16 Le Thanh Hoan 1539
9 TB tập trung các lớp thi Tốt nghiệp Le Thanh Hoan 963
10 Lịch giảng tuần 48 15-16 Le Thanh Hoan 1516
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng