Friday, Nov 27th

Last update09:22:40 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Dự kiến lịch giảng tuần 14 15-16 Le Thanh Hoan 2151
2 Thông báo đổi lịch giảng tuần 13 Le Thanh Hoan 922
3 Lịch giảng tuần 13 15-16 Le Thanh Hoan 3652
4 Dự kiến lịch giảng tuần 13 15-16 Le Thanh Hoan 2960
5 Thông báo bảo lưu kết quả lớp CĐ D hệ 4 năm Le Thanh Hoan 302
6 Lịch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2015 Le Thanh Hoan 262
7 Lịch giảng tuần 12 15-16 Le Thanh Hoan 3298
8 Dự kiến lịch giảng tuần 12 15-16 Le Thanh Hoan 3030
9 Lịch giảng tuần 11 15-16 Le Thanh Hoan 3433
10 ĐC Lịch thi Môn SKTE lớp Y18 Le Thanh Hoan 426
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng