Sunday, Dec 04th

Last update08:43:22 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Lịch giảng tuần 15 16-17 Le Thanh Hoan 394
2 Dự kiến lịch giảng tuần 15 16-17 Le Thanh Hoan 2886
3 TB chuyển giờ lớp CDLT VL4 Le Thanh Hoan 465
4 Lịch giảng tuần 14 16-17 Le Thanh Hoan 3523
5 Dự kiến lịch giảng tuần 14 16-17 Le Thanh Hoan 3397
6 TB BS lịch thi lại Le Thanh Hoan 682
7 Lịch giảng tuần 13 16-17 Le Thanh Hoan 3786
8 Lịch giảng tuần 12 16-17 Le Thanh Hoan 3901
9 Lịch giảng tuần 11 16-17 Le Thanh Hoan 3852
10 Lịch giảng tuần 10 16-17 Le Thanh Hoan 3765
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng