Thursday, Mar 30th

Last update02:22:23 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
11 Lịch giảng tuần 26 16-17 Le Thanh Hoan 4527
12 TB Đổi giờ giảng lớp CĐLT D5AB Le Thanh Hoan 691
13 Lịch giảng tuần 25 16-17 Le Thanh Hoan 5191
14 TB Điều chỉnh giờ giảng Le Thanh Hoan 673
15 TB học GDQP đợt 2 các lớp CĐ CQ Le Thanh Hoan 580
16 Lịch giảng tuần 24 16-17 Le Thanh Hoan 4945
17 TB ĐC Lịch giảng tuần 20 Le Thanh Hoan 2776
18 Lịch giảng tuần 20 16-17 Le Thanh Hoan 4092
19 Lịch giảng tuần 19 16-17 Le Thanh Hoan 3875
20 Lịch giảng tuần 18 16-17 Le Thanh Hoan 4101
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng