Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 TB ĐC Lịch giảng tuần 20 Le Thanh Hoan 2812
22 Lịch giảng tuần 20 16-17 Le Thanh Hoan 4140
23 Lịch giảng tuần 19 16-17 Le Thanh Hoan 3903
24 Lịch giảng tuần 18 16-17 Le Thanh Hoan 4137
25 Lịch giảng tuần 17 16-17 Le Thanh Hoan 4095
26 Thông báo cắt giờ Le Thanh Hoan 1259
27 Lịch giảng tuần 16 16-17 Le Thanh Hoan 4243
28 Lịch giảng tuần 15 16-17 Le Thanh Hoan 4130
29 TB chuyển giờ lớp CDLT VL4 Le Thanh Hoan 942
30 Lịch giảng tuần 14 16-17 Le Thanh Hoan 4307
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng