Friday, Mar 24th

Last update02:25:39 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
21 Lịch giảng tuần 16 16-17 Le Thanh Hoan 4203
22 Lịch giảng tuần 15 16-17 Le Thanh Hoan 4101
23 TB chuyển giờ lớp CDLT VL4 Le Thanh Hoan 918
24 Lịch giảng tuần 14 16-17 Le Thanh Hoan 4265
25 TB BS lịch thi lại Le Thanh Hoan 930
26 Lịch giảng tuần 13 16-17 Le Thanh Hoan 4142
27 Lịch giảng tuần 12 16-17 Le Thanh Hoan 4171
28 Lịch giảng tuần 11 16-17 Le Thanh Hoan 4011
29 Lịch giảng tuần 10 16-17 Le Thanh Hoan 3947
30 TB BS giờ học lại. Le Thanh Hoan 1234
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng