Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
31 TB BS lịch thi lại Le Thanh Hoan 963
32 Lịch giảng tuần 13 16-17 Le Thanh Hoan 4167
33 Lịch giảng tuần 12 16-17 Le Thanh Hoan 4206
34 Lịch giảng tuần 11 16-17 Le Thanh Hoan 4036
35 Lịch giảng tuần 10 16-17 Le Thanh Hoan 3982
36 TB BS giờ học lại. Le Thanh Hoan 1257
37 Lịch giảng tuần 09 16-17 Le Thanh Hoan 3953
38 TB: BS Lịch học lại các môn. Le Thanh Hoan 1311
39 Lịch giảng tuần 08 16-17 Le Thanh Hoan 4175
40 Lịch giảng tuần 07 16-17 Le Thanh Hoan 4693
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng