Friday, Mar 24th

Last update02:25:39 AM GMT

Thời khóa biểu - Lịch giảng

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
41 TB Nghỉ học Le Thanh Hoan 2290
42 TB Kế hoạch TTBV HK1 16-17 Le Thanh Hoan 2191
43 Lịch giảng tuần 01 16-17 Le Thanh Hoan 2971
44 Lịch giảng tuần 52 15-16 Le Thanh Hoan 3368
45 Lịch giảng tuần 51 15-16 Le Thanh Hoan 2755
46 Lịch giảng tuần 50 15-16 Le Thanh Hoan 2444
47 Lịch giảng tuần 49 15-16 Le Thanh Hoan 2098
48 TB V/v làm bằng TN các lớp ĐH Y17 Le Thanh Hoan 1189
49 Dự kiến lịch giảng tuần 49 15-16 Le Thanh Hoan 1885
50 TB tập trung các lớp thi Tốt nghiệp Le Thanh Hoan 1294
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng