Wednesday, Apr 26th

Last update07:10:31 PM GMT

TB Điều chỉnh giờ giảng

  • PDF.
Phòng ĐT thông báo điều chỉnh giờ giảng các lớp sau:
CĐLT ĐD7A: Chiều thứ 5 (9/2) và chiều thứ 6 (10/2) học QLĐD CSSKCĐ do thầy Thinh lên lớp.
CĐLT ĐD7B: Chiều thứ 6 (10/2) học tiếp môn QLĐD CSSKCĐ của thầy Hải.
CĐLT HS4: Chiều thứ 6 (10/2) học môn CSSK VTN MK của cô Hồng tại phòng C201.
TC Dlt14B: Tối thứ 5 (9/2) học Bào chế 2 của cô Phượng, tối thứ 6 (10/2) học môn BQ Thuốc của thầy Quyền.
Đề nghị các lớp mang đúng tài liệu để tiện do việc lên lớp.

Newer news items:
Older news items:

You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng TB Điều chỉnh giờ giảng