Wednesday, Mar 29th

Last update03:30:02 PM GMT

TB Đổi giờ giảng lớp CĐLT D5AB

  • PDF.
Phòng đào tạo thông báo đổi giờ giảng lớp CĐLT D5AB như sau: Vì điều kiện công việc cô Ngân dạy GPSL vào sáng chủ nhật 19/2, thay giờ Anh văn của cô H Vân vào sáng thứ 7 (18/2).

Newer news items:
Older news items:

You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng TB Đổi giờ giảng lớp CĐLT D5AB