Thursday, Mar 30th

Last update02:22:23 AM GMT

TB điều chỉnh giờ giảng lớpCDLT D5C

  • PDF.
Phòng Đào tạo thông báo: Tối nay (6/3/2017) lớp CĐLT D5C học môn Bệnh Học Cơ Sở do BS P Linh giảng phòng C203.
You are here Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch giảng TB điều chỉnh giờ giảng lớpCDLT D5C