Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Hội cựu chiến binh

  • PDF.

Hội cựu chiến binh trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai được thành lập ngày 13 - 2 - 1999 với 12 hội viên. Qua nhiều thay đổi có đồng chí đã nghỉ hưu, có các đồng chí chuyển từ nơi khác tới  đến nay Hội gồm 11 đồng chí.

Hội cựu chiến binh nhà trường được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Cựu chiến binh khối Dân chính đảng, Cấp ủy Chi bộ và Ban giám hiệu trường tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội.

Hoạt động của Hội tập trung vào các công tác chính :

+ Công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh:

Luôn duy trì đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” tổ chức học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh và tới đây sẽ thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

+ Công tác xây dựng, bảo vệ chính quyền:

Thường xuyên tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong trường.

+ Công tác giáo dục và phát triển giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo:

Công tác giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng.

Tham gia công tác an ninh quốc phòng.

Thực hiện tốt các phong trào ở  nơi cư trú.

Tổng kết hoạt động hàng năm Hội CCB trường Trung học Y tế Đồng Nai đều đạt cơ sở Hội trong sạch vững mạnh.

Trường Trung học Y tế Đồng Nai nay là trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai có được kết qủa như trên là do sự quyết tâm phấn đấu của tất cả cán bộ, công chức, giáo viên, là sự đoàn kết nhất trí, cùng nhau bàn bạc, cùng tham gia ý kiến xây dựng và cùng thực hiện. Hơn nữa trường còn được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh, Sở, ban ngành, của Đảng Ủy khối…..đã tạo nên sự phát triển vươn lên của trường để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế bảo vệ sức khỏe nhân dân góp phần vào công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà và các tỉnh lân cận.


Newer news items:
Older news items:

You are here Giới thiệu Công Đoàn