Khoa Điều dưỡng - KT Y học

Bộ môn Vật lý trị liệu

1. Đặc điểm tình hình.

Bộ môn Vật lý trị liệu trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai được thành lập tháng 05 năm 2008 theo Quyết định số 67/QĐ-CĐYT. Khi mới thành lập bộ môn chỉ có 04 giáo viên, trang thiết bị còn nhiều hạn chế. Công tác chính của bộ môn lúc bấy giờ là tham gia giảng dạy môn học Phục hồi chức năng cho các lớp Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sĩ và tham gia các hoạt động khác của nhà trường. Cùng với sự phát triển đi lên của Nhà trường, từ năm học 2008 Trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu hệ trung cấp, đến năm 2010 đào tạo Cử nhân Cao đẳng Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng. Hiện tại bộ môn có 06 giảng viên cơ hữu và 10 giảng viên hợp đồng thỉnh giảng có trình độ đại học và sau đại học có kinh nghiệm từ các bệnh viện trong tỉnh.

2. Chức năng nhiệm vụ.

Bộ môn Vật lý trị liệu có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, phối hợp các phòng chức năng, các bộ môn khác trong nhà trường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do nhà trường phân công. 

3. Kết quả đạt được.

Bên cạnh đào tạo chính quy dài hạn, còn tham gia đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao cho cán bộ chuyên ngành phục hồi chức năng tại các cơ sở thông qua các hình thức: vừa làm vừa học và bổ túc chuyên môn nghiệp vụ; tham gia nghiên cứu khoa học các đề tài khoa học về chuyên ngành PHCN, bệnh nghề nghiệp và các chuyên ngành liên quan. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp PHCN - điều dưỡng theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc khác, Bộ môn đã đào tạo được 56 kỹ thuật viên chuyên ngành Vật lý trị liệu cho tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. 

Theo chỉ đạo và định hướng của Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường, năm 2012 Bộ môn sẽ phụ trách phòng khám và điều trị Vật lý trị liệu với nhiều trang thiết bị hiện đại. Đây là tiền đề và cơ sở bước đầu để thực hiện xây dựng giai đoạn hai của Trường tiến tới xây dựng Bệnh viện thực hành theo định hướng phát triển trường Đại học cho những năm tiếp theo.

Top