Wednesday, Apr 26th

Last update07:10:31 PM GMT

Bộ môn Xét nghiệm

  • PDF.

Danh sách giáo viên trong Bộ môn:

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Mã Văn Ngọc

BSCKI

Phó Khoa Điều Dưỡng KTYH- CN Bộ Môn

2

Nguyễn Thị Nhu

Thạc sĩ

Giáo viên

3

Hà Quang Trung

Đại học

Giáo viên

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

Đại học

Giáo viên

5

Trịnh Thị Ngọc Ái

Đại học

Giáo viên


You are here Khoa Điều Dưỡng-KT Y Học BM Xét Nghiệm