Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Khoa Khoa học cơ bản

  • PDF.

1. Lịch sử phát triển:

- Bộ môn Khoa Học Cơ Bản được thành lập ngày 31 tháng 5 năm 2007 theo quyết định số 55/QĐ – CĐYT của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai.

- Phó Chủ nhiệm Khoa: CN Huỳnh Sơn Hùng

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Bộ môn Khoa Học Cơ Bản đảm nhiệm giảng dạy các môn học khoa học cơ bản cho học sinh sinh viên các ngành học Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Vật lý trị liệu Cao đẳng và trung cấp,Y sĩ. Bộ môn cùng với các phòng ban tham mưu giúp Ban Giám Hiệu hoạch định các kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển phong trào văn - thể - mĩ cho học sinh sinh viên toàn trường.

- Ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy, giảng viên Bộ môn còn tham gia biên soạn giáo trình và kiêm nhiệm làm việc tại Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Tổ chức hành chính và Phòng Đào tạo …

- Với một đội ngũ giảng viên viên trẻ, nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn cao bộ môn luôn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do trường phát động như hội thi giáo viên giỏi cấp trường, công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học thu hút học sinh sinh viên khi học các môn khoa học cơ bản.


Newer news items:
Older news items:

You are here Khoa Điều Dưỡng-KT Y Học BM Xét Nghiệm