Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Bộ môn Bào chế - Bảo quản thuốc

  • PDF.

Bộ môn Bào chế - Bảo quản thuốc

Chủ nhiệm Bộ môn : Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy

Danh sách giáo viên trong Bộ môn :

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đại học

Chủ nhiệm BM

2

Phạm Toàn Quyền

Thạc sĩ

Giáo viên

3

Trương Như Kiều Phượng

Đại học

Giáo viênNewer news items:
Older news items:

You are here Khoa Khoa Dược BM Bào chế -Bảo quản thuốc