Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Bộ môn hóa dược-Dược lý-Kinh tế dược

  • PDF.

Bộ môn hóa dược-Dược lý-Kinh tế dược

Chủ nhiệm Bộ môn : Thạc sĩ Trịnh Hồng Minh

Danh sách giáo viên trong Bộ môn :

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Trịnh Hồng Minh

Thạc sĩ

Chủ nhiệm Bộ môn

2

Đào Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Giáo viên

3

Lê Thị Hạnh

Thạc sĩ

Giáo viên

4

Trần Hồng Lê

Đại học

Giáo viên

5

Lê Thị Tâm An

Thạc sĩ

Giáo viênNewer news items:
Older news items:

You are here Khoa Khoa Dược BM Hóa dược-Dược lý-Kinh tế dược