Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Bộ môn Hóa phân tích-Kiểm nghiệm-Dược liệu

  • PDF.

Bộ môn Hóa phân tích-Kiểm nghiệm-Dược liệu

Chủ nhiệm Bộ môn : Dược sĩ CK cấp I Trần Việt Tuấn

Danh sách giáo viên trong Bộ môn :

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Trần Việt Tuấn

Dược sĩ CK cấp I

Chủ nhiệm BM

2

Mai Thị Phương

Đại học

Giáo viên

3

Nguyễn Trọng Hiếu

Đại học

Giáo viên

4

Vũ Thị Thúy An

Đại học

Giáo viênNewer news items:
Older news items:

You are here Khoa Khoa Dược BM Hóa phân tích-Kiểm nghiệm-Dược liệu