Wednesday, Apr 26th

Last update07:10:31 PM GMT

Bộ môn Khoa học tự nhiên

  • PDF.

Bộ môn Khoa học tự nhiên

Chủ nhiệm Bộ môn : Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Thảo

Danh sách giáo viên trong Bộ môn:

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Bùi Thị Thanh Thảo

Thạc sĩ

Chủ nhiệm BM

2

Lê Thị Thu Nga

Cử nhân

Giáo viên

3

Phạm Thị Kim Ngân

Cử nhân

Giáo viên

4

Võ Quang Tĩnh

Thạc sĩ

Giáo viên

5

Ninh Huỳnh Toản 

Thạc sĩ

 Giáo viênYou are here Khoa Khoa Học Cơ Bản BM Khoa học tự nhiên