Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Bộ môn Ngoại ngữ-Tin Học

  • PDF.

Bộ môn Ngoại ngữ-Tin Học

Danh sách giáo viên trong Bộ Môn:

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Giáo viên

2

Nguyễn Thị Thanh Tình

Thạc sĩ

Giáo viên

3

Phạm Thị Thanh Nga

Thạc sĩ

Giáo viên

4

Vũ Thị Hải Vân

Thạc sĩ

Giáo viên

5

Vũ Xuân Hoa Mỹ

Cử nhân

Giáo viên

6

Mai Xuân Bình

 Cử nhân

Giáo viên

7

 Nguyễn Bình Trọng

 Thạc sĩ

 Giáo viên


You are here Khoa Khoa Học Cơ Bản BM Ngoại ngữ - Tin học