Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Bộ môn Y học cổ truyền

  • PDF.

BỘ MÔN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai được thành lập thì Bộ môn Y học cổ truyền cũng bắt đầu hình thành từ ngày 31/5/2007. Hiện tại Bộ môn có 3 giảng viên cơ hữu là Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền.

-         Chủ nhiệm bộ môn: BSCKI Lê Kim Hương.

-         Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy chuyên ngành Y học cổ truyền cho các lớp Y sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền, các ngành học Cao đẳng, Trung cấp của trường có học phần Y học cổ truyền.

- Tương lai Bộ môn tiếp tục cùng Nhà trường đào tạo Cán bộ Y tế có chất lượng chuyên ngành Y học cổ truyền và đào tạo các lớp chứng chỉ ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

* Danh sách giáo viên thuộc Bộ môn :

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Lê Kim Hương

BSCKI

Chủ nhiệm BM

2

Nguyễn Quốc Huy

Bác sĩ YHCT 

Giáo viên

3

Nguyễn Thị Duyên

Bác sĩ YHCT

Giáo viên


You are here Khoa Khoa Y BM YHCT