Phòng ban

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

1. Quá trình hình thành

Cùng với sự phát triển của nhà trường, Phòng Công tác Học sinh sinh viên cũng chính thức được thành lập vào ngày 31/5/2007. Trong những năm qua, phòng luôn tích cực để ngày càng cải tiến công tác quản lý cũng như ổn định nhân sự. Hiện tại phòng có 01 cán bộ chuyên trách, 05 cán bộ kiêm nhiệm giảng dạy, trong đó:

- Trình độ sau đại học :  03

- Trình độ đại học: 02

2. Chức năng – nhiệm vụ

Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, sinh hoạt, hoạt động văn thể và các hoạt động ngoại khoá của sinh viên, học sinh.

- Quản lý học sinh – sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với người học.

- Theo dõi tình hình HSSV, sinh hoạt lớp, đảm bảo nề nếp, giữ gìn nội quy học tập, rèn luyện của học sinh – sinh viên. Đánh giá học sinh – sinh viên theo quy chế rèn luyện học sinh – sinh viên của Bộ Giáo dục – Đào tạo. 

- Đề xuất việc thực hiện các chế độ chính sách, kiến nghị khen thưởng và kỷ luật HSSV.

- Quản lý hồ sơ HSSV.

-  Phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cho HSSV.

-  Phối hợp quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.

3. Thành tích đạt được

- Giấy khen của UBND tỉnh Đồng Nai tặng “ Tập thể Lao Động xuất sắc” năm 2008, 2010.

- Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai tặng “ Tập thể Lao Động xuất sắc” năm 2011.

- Hàng năm đều được nhà trường tặng Giấy khen “ Tập thể Lao động tiên tiến”.

Điện thoại: 0251.22.11.152

Top