Thông báo

Công nhận và không công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Liên thông VLVH và Trung cấp VLVH

04 Tháng Chín 2018 08:53 SA

Công nhận và không công nhận tốt nghiệp Cao đẳng Liên thông VLVH (Xét công nhận tốt nghiệp tháng 8/2018)

Cao đẳng Liên thông VLVH + Trung cấp Dược VLVH 14 + Trung cấp Dược 2.5 năm (Thi lần 2 tháng 7/2018)

Top