Thông báo

Lịch thi tốt nghiệp Định hướng 6 tháng Lớp Y học cổ truyền – Y học dự phòng năm học 2018 – 2019

04 Tháng Ba 2019 07:52 SA

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai;

Phòng Đào tạo thông báo đến các học sinh lớp định hướng Y học cổ truyền – Y học dự phòng năm học 2018 – 2019 lịch thi tốt nghiệp như sau:

1. Phổ biến quy chế thi, lịch thi, danh sách học sinh đủ điều kiện.

 • Thời gian: Sáng 11/3/2019 (8h – 9h).
 • Địa điểm: Phòng B304
 • Đối tượng: Y sĩ định hướng y học cổ truyền 20A và Y sĩ định hướng y học dự phòng 20B

2. Thi Lý thuyết chuyên môn tổng hợp.

 • Thời gian: Sáng 12/3/2019 (8h – 9h30).
 • Địa điểm: Phòng B203, B204.
 • Đối tượng: Y sĩ cổ truyền 20A và Y sĩ dự phòng 20B.

3. Thi thực hành.

3.1. Y học cổ truyền 20A.

 • Thi thực hành làm bệnh án tại bệnh viện.

+ Thời gian: Sáng 13/3/2019 (6h30 – 10h30).

+ Địa điểm: Bệnh viện Y dược cổ truyền và Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

 • Thi vấn đáp tại trường.

+ Thời gian: Sáng chiều 14/3/2018.

(7h30 – 11h và 13h30 – 16h30).

+ Địa điểm: Phòng Thực hành Y học cổ truyền.

3.2. Y học dự phòng 20B.

 • Thi vấn đáp tại trường.

+ Thời gian: Sáng chiều 14/3/2018

(7h30 – 11h và 13h30 – 16h30).

+ Địa điểm: Phòng Thực hành Tiền Lâm sàng + Giải phẫu

Lưu ý:

 • Học sinh xem danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp sau ngày 06/3/2019 trên trang web và bảng thông báo đào tạo của trường.
 • Sau khi thi Lý thuyết chuyên môn, học sinh ở lại và tập trung để nghe phổ biến kế hoạch và bắt thăm thi thực hành làm bệnh án tại Bệnh viện.

Đề nghị toàn thể học sinh thực hiện đúng nội qui quy chế của nhà trường./.

Top