Thông báo

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016

04 Tháng Mười Hai 2016 05:00 CH

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016 Trường CĐYT Đồng Nai.

Phòng Đào tạo thông báo đến HSSV lịch thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016 như sau:

I.   CÁC LỚP TỐT NGHIỆP:

1.   Cao đẳng chính quy (2013 – 2016):

-  Ngành Điều dưỡng khóa 7.

-  Ngành Dược, Hộ sinh khóa 4.

-  Ngành Xét nghiệm khóa 2.

2.  Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học (2014 – 2016):

-  Ngành Điều dưỡng khóa 6.

-  Ngành Dược khóa 3.

3.   Trung cấp chính quy (2014 – 2016):

-  Ngành Điều dưỡng khóa 28.

-  Ngành Dược khóa 13.

-  Ngành Hộ Sinh khóa 19.

-  Ngành Vật lý trị liệu khóa 7.

-  Ngành Y sĩ khóa 18.

-  Ngành Xét nghiệm khóa 1.

4.   Trung cấp vừa làm vừa học (2014 – 2016):

-  Ngành Dược khóa 13.

5.   Dược sơ học (2015 – 2016).

II.    LỊCH THI TỐT NGHIỆP:

1.      Sáng thứ 2 (12/12/2016):

-  Thời gian: 8h.

-  Nội dung: Phổ biến quy chế - lịch thi tốt nghiệp – công bố danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

2.      Khối Cao đẳng – Trung cấp:

-  Sáng thứ 3 (13/12/2016): Thi Chính tri.

-  Chiều thứ 3 (13/12/2016):Thi Lý thuyết chuyên môn tổng hợp.

-      Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 7h và chiều lúc 13h.

-      Thời gian thi chính trị: 150 phút và Lý thuyết CMTH: 90 phút.

3.      Phổ biến kế hoạch thi thực hành:

-  HSSV theo dõi lịch thi thực hành (thời gian, địa điểm) tại bảng tin Phòng Đào tạo hoặc trang web của trường.

4.      Thi Thực hành làm qui trình chăm sóc – bệnh án tại bệnh viện: Đa khoa Đồng Nai, Nhi đồng Đồng Nai.

-  Thời gian: Sáng 14/12/2016 (HSSV có mặt tại Bệnh viện lúc 6h).

-  Địa điểm: Hội trường Bệnh viện.

5.      Thi thực hành tại trường:

-  Thời gian: Sáng 7h và Chiều 12h45.

 

NGÀNH

THI THỰC HÀNH

BỆNH VIỆN

TẠI TRƯỜNG

CĐ Điều dưỡng 7

Sáng 14/12/2016 BVĐK Đồng Nai và Nhi đồng Đồng Nai

Chiều 14/12/2016

CĐ Điều dưỡng LT 6

TC Điều dưỡng 28

TC Y sĩ 18

CĐ Hộ sinh 4

Sáng 14/12/2016 BVĐK Đồng Nai

TC Hộ sinh 19

TC Vật lý trị liệu 7

 

NGÀNH

TẠI TRƯỜNG

CĐ Xét nghiệm 2

Sáng 14/12/2016

TC Xét nghiệm 1

CĐ Dược CQ 4

Ngày 14 và chiều 15/12/2016

CĐ Dược LT 3

TC Dược CQ 13

Ngày 14 và 15/12/2016

TC Dược VLVH 13

Ngày 14 và sáng 15/12/2016

Dược Sơ học 15

Chiều 15/12/2016

Đề nghị toàn thể học sinh sinh viên thực hiện đúng thông báo của nhà trường ./.

Top