Thông báo

Thông báo nhận giấy chứng nhận học "Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược"

04 Tháng Năm 2018 04:27 CH

Phòng Đào tạo thông báo đến các anh, chị đã học "Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược" tại trường (ngày 10 và 11 tháng 03 năm 2018), xin vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học (khi đi xin vui lòng đem theo CMND). 

Top