Thông báo

Thông báo về việc đổi số điện thoại của các phòng ban thuộc trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

19 Tháng Sáu 2017 03:53 CH

Sau đây là danh sách số điện thoại các phòng ban đã được thay đổi :

STT

Tên phòng ban

Số điện thoại cũ

Số điện thoại mới

1

Phòng Đào Tạo

0612.211.154

0251.22.11.154

2

Phòng Công tác

0612.211.152

0251.22.11.152

3

Phòng Tài chính kế toán

0612.211.150

0251.22.11.150

4

P. Tổ chức hành chính

0613.881.390

0251.3881.390

5

Số fax

0613.887.195

0251.3887.195

6

Phòng khám Đa khoa trường CĐ Y tế ĐN

061.88.777.88

0251.88.777.88

Top