Tin hoạt động

Đại hội công chức, viên chức năm 2018

05 Tháng Giêng 2018 02:00 CH

Trong hai ngày 04/01 và 05/01/2018, trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức "Đại hội công chức, viên chức năm 2018".

Dự đại hội có :

- TTƯT. BS. Nguyễn Thị Thanh Hà – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

- TTƯT. ThS. Trịnh Hồng Minh – Phó Bí thư Đảng bộ.

- TTƯT. BS. Nguyễn Lương Thao – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

- ThS. Nguyễn Hồng Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường.

- Ông Nguyễn Phước Đức – Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng TCHC.

 và cùng toàn thể giáo viên cán bộ viên chức trong trường.

Đại hội đã được nghe TTƯT. BS. Nguyễn Lương Thao – Phó Hiệu trưởng thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

BS. Nguyễn Thị Thanh Hà - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường đại diện đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả thu chi năm 2017 và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

Đại hội đã thảo luận và góp ý vào báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và mang tính chất xây dựng cao.

Tại đại hội, Đồng chí Nguyễn Trần Tuấn Kiệt – Phó khoa Điều Dưỡng kỹ thuật Y học, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 thông qua báo cáo tổng kết công tác Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 và phương hướng nhiệm vụ 2018-2020 và báo cáo kiểm điểm của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 -2020.

Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 -2020 ra mắt đại hội

Tại đại hội các tập thể vá cá nhân đạt thành tích cao đã được Hội đồng thi đua khen thưởng đề xuất các hình thức khen thưởng.

Kết quả :

 * 06 tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến.

 * 32 cá nhân được nhận bằng khen lao động tiên tiến.

 * 14 cá nhân đạt được Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

 * 04 tập thể và 06 cá nhân được tặng giấy khen của Công Đoàn ngành Y tế.

Sau đây là một số hình ảnh về khen thưởng :

Top