Tin hoạt động

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018

23 Tháng Tám 2018 02:05 CH

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 08 năm 2018, trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ giảng viên của trường năm 2018, đợt sinh hoạt chính trị hè năm 2018 nhằm cung cấp cho toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường nội dung các chuyên đề gồm:

  • Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
  • Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018.
  • Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
  • Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương, chương trình hành động của đảng bộ địa phương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
  • Triển khai một số văn bản mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh Ủy Đồng Nai, sở Lao động thương binh và Xã hội và các đồng chí lãnh đạo nhà trường.

ThS. Lê Thị Cát Hoa – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Đồng Nai

ThS. Ngô Quốc Đạt - Chuyên viên Phòng dạy nghề - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

Top