Tin hoạt động

Thông báo kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018 và HSSV đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2 kỳ thi tháng 7/2018

04 Tháng Năm 2018 04:38 CH

1. Tiến độ thực hiện kế hoạch học tập đối với các lớp Cao đẳng chính quy, Trung cấp chính quy năm cuối:

Phòng Đào tạo đề nghị HSSV như sau:

 • Rà soát điểm học phần các năm học xem có đủ điểm, thiếu điểm hoặc học lại, thi lại để đăng ký học lại, thi lại để kịp xét duyệt tốt nghiệp. Trường hợp HSSV điểm tổng kết môn học dưới 5.0 quá nhiều môn không giải quyết kịp sẽ tham gia xét tốt nghiệp sau khi đã đủ điểm xét tốt nghiệp.
 • Để chuẩn bị cho đợt đi thực tế tốt nghiệp, đề nghị HSSV tập trung theo ngành học để được nghe phổ biến về quy định, hướng dẫn về cách học, ghi chép sổ thực tế tốt nghiệp, chỉ tiêu nghề… ngày 04/5/2018.

Về thời gian tiến độ:

 • Đối với Cao đẳng chính quy:

      + Thực tế tốt nghiệp: 07/5 đến 08/7/2018 = 9 tuần, riêng khối Dược đi thực tế tốt nghiệp sau 1 tuần từ 14/5 đến 15/7/2018 = 9 tuần.

      + Hoàn tất hồ sơ, bài thu hoạch, sổ thực tế tốt nghiệp: 09/5 đến 15/7/2018.

     + Thi kiểm tra thực tế tốt nghiệp: 02 ngày tại bộ môn/ngành: 17 đến 18/7/2018 (Bộ môn, Phòng Đào tạo thông báo cụ thể hình thức thi trên trang  web).

     + Xét tốt nghiệp: 30/7 đến 01/8/2018.

     + Tham dự lễ tốt nghiệp (sẽ có thông báo sau).

 • Đối với Trung cấp chính quy (Điều dưỡng, Dược, Y sĩ):

     + Thực tế tốt nghiệp: 14/5 đến 24/6/2018 = 6 tuần, riêng lớp Trung cấp Dược 15 đi thực tế tốt nghiệp tại các nhà thuốc (liên hệ Khoa Dược để được hướng dẫn).

     + Hoàn tất hồ sơ, bài thu hoạch, sổ thực tế tốt nghiệp + phụ đạo tốt nghiệp: 25/6 đến 01/7/2018.

     + Ôn thi tốt nghiệp: 2 tuần từ 02/7 đến 15/7/2018.

     + Tập trung phổ biến quy chế thi tốt nghiệp: 19/7/2018 (thứ 2).

     + Thi tốt nghiệp: 03 ngày 19,20,21/7/2018.

     + Tham dự lễ tốt nghiệp (sẽ có thông báo sau).

   2. Đối với các lớp Cao đẳng năm 1 và năm 2:

 • Tiếp tục học lý thuyết, thực hành, thực tập bệnh viện cho đến hết tuần 44 (08/7/2018).
 • Thời gian: từ 09/7 đến 05/8/2018 (4 tuần), Phòng Đào tạo sẽ xếp lịch học bổ sung, học lại, thi lại cho HSSV nhập học trễ, học lại, thi lại.
 • Thời gian nghỉ hè: từ 23/7 đến 02/9/2018 (6 tuần).

3. Đối với các lớp Cao đẳng liên thông năm 2, thực tập bệnh viện tại cơ sở và trường (niên khóa 2016 – 2018):

 • Tại cơ sở: tiếp tục thực tập bệnh viện đến hết tuần 39 và thi kiểm tra lâm sàng từ 41 và 42 (16,17/6 và 23,24/6/2018). Xét tốt nghiệp tuần 45 và kết thúc khóa học vào tháng 7/2018.
 • Tại trường: thực tập bệnh viện theo lịch phân công (liên hệ bộ môn).

   4. Cao đẳng liên thông năm 2 ở cơ sở và trường (niên khóa 2017 – 2019):

 • Cao đẳng liên thông đợt 1 (6/2017 – 2018)

       + Tại cơ sở: tiếp tục học lý thuyết, thực hành học kỳ III (từ 03/3 đến 9/2018) và nghỉ hè tháng 8/2018.

      + Tại trường: tiếp tục học lý thuyết, thực hành các học phần học kỳ II (12/2017 đến 5/2018); học kỳ III (tháng 6 đến 11/2018) và nghỉ hè tháng 8/2018.

 • Cao đẳng liên thông đợt 2 (10/2017 – 2018)

       + Tại cơ sở: tiếp tục học lý thuyết, thực hành học kỳ II (từ tháng 02 đến 7/2018 và nghỉ hè tháng 8/2018.

       + Tại trường: tiếp tục học lý thuyết, thực hành các học phần học kỳ II (tháng 3 đến 7/2018) và nghỉ hè tháng 8/2018.

    5. HSSV đăng ký dự thi tốt nghiệp lần 2 kỳ thi tháng 7/2018:

 • Đối tượng: HSSV rớt tốt nghiệp lần 1 và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 bao gồm Cao đẳng, Trung cấp các ngành và Y sĩ định hướng nộp đơn đăng ký thi lại tốt nghiệp về Phòng Đào tạo.
 • Thời hạn nhận đơn: (kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/6/2018).
 • Thời gian thi: 19,20,21/7/2018.

File đính kèm

Top