Tin hoạt động

Về việc học sinh – sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp năm học 2017 - 2018

05 Tháng Chín 2018 10:49 SA

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể học sinh – sinh viên về việc tham dự lễ tốt nghiệp năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Đối tượng tham gia:

  • Học sinh – sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp và có đăng ký dự lễ.
  • Quý phụ huynh của các học sinh – sinh viên dự lễ tốt nghiệp (đã đăng ký theo danh sách gửi Giáo viên chủ nhiệm).

2. Kế hoạch lễ tốt nghiệp năm 2018

Ngày

Buổi

Nội dung

Ngành

/Hệ

Lớp

Số lượng

17/9/2018

Sáng

(7g30)

Tổng duyệt

lễ tốt nghiệp

Khối Cao đẳng, Trung cấp chính quy ngành Dược, Hộ sinh, Xét nghiệm, VLTL-PHCN.

(Nhóm 1)

Dược/ Chính quy

TCD 15

23

CĐD6 A

31

CĐD6 B

45

CĐD6 C

28

CĐD6 D

28

CĐD6 E

34

CĐD6 F

33

Hộ sinh / Chính quy

CĐHS 6

37

Xét nghiệm/ Chính quy

CĐXN 4

63

VLTL/ Chính quy

CĐVLTL 6

47

TỔNG SỐ

369

Chiều

(13g30)

Tổng duyệt

 lễ tốt nghiệp

Khối Cao đẳng chính qui, Liên thông VLVH ngành Điều dưỡng; Cao đẳng liên thông VLVH ngành Dược và Hộ sinh.

(Nhóm 2)

Điều dưỡng/ Chính quy

CĐĐD9A

35

CĐĐD9B

27

CĐĐD9C

36

CĐĐD9D

16

CĐĐD9E

18

CĐĐD9F

13

Điều dưỡng/ LT-VLVH

CĐĐDLT8A

17

CĐĐDLT8B

10

CĐĐDLT8C

06

CĐĐDLT8T

14

CĐĐDLT8R

63

Dược/

LT-VLVH

CĐ DLT5C

07

CĐ DLT5R

28

Hộ sinh/

LT-VLVH

CĐHSLT5A

23

CĐHSLT5B

42

CĐHSLT5Q

20

TỔNG SỐ

375

18/9/2018

Sáng

(7g00)

Lễ tốt nghiệp

Khối Cao đẳng chính qui, Liên thông VLVH ngành Điều dưỡng; Cao đẳng liên thông VLVH ngành Dược và Hộ sinh.

(Nhóm 2)

Địa điểm: Hội trường đa năng

19/9/2018

Sáng

(7g00)

Lễ tốt nghiệp

Khối Cao đẳng, Trung cấp chính quy ngành Dược, Hộ sinh, Xét nghiệm, VLTL-PHCN.

(Nhóm 1)

Địa điểm: Hội trường đa năng

3. Kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp

- 18/09/2018: 13 giờ - 16 giờ: phát bằng tốt nghiệp các lớp nhóm 2

- 19/09/2018: 13 giờ - 16 giờ: phát bằng tốt nghiệp các lớp nhóm 1.

Chú ý: - Khi nhận bằng tốt nghiệp sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.

-Trường hợp không đi nhận bằng được thì phải có giấy ủy quyền có chữ ký của địa phương, chứng minh thư của người ủy quyền và người được ủy quyền.

- Những trường hợp không đến nhận nhận bằng theo quy định trên, thì nhận bằng tốt nghiệp tại phòng đào tạo (từ thứ 2 đến thứ 6).

Đề nghị toàn thể học sinh – sinh viên chấp hành nghiêm túc thông báo trên để buổi Lễ tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp.

Top