Wednesday, Apr 26th

Last update07:10:31 PM GMT

Tin Giáo dục

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 (cập nhật ngày 01/4/2016)

  • PDF.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các thông tin liên quan đến tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu của thí sinh, phụ huynh và xã hội. Thông tin tuyển sinh này bao gồm:

Đọc thêm...

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2014 - 2015

  • PDF.

Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2014 - 2015

(xem chi tiết tại http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=328)

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

  • PDF.

Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5448


Nâng lương đối với công chức viên chức ngạch cao cấp năm 2013

  • PDF.

Nâng lương đối với công chức viên chức ngạch cao cấp năm 2013

http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=5378


Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014

  • PDF.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=5350


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

  • PDF.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=5153


You are here Tin tức - Thông báo Tin Giáo dục