Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Thực hiện tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học

  • PDF.

Thực hiện tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=5099Newer news items:
Older news items:

You are here Tin tức - Thông báo Tin Giáo dục Thực hiện tiểu đề án 2: tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học