Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1

NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021, trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thông báo tuyển sinh các ngành đào tạo như sau:

Tải file phiếu xét tuyển bên dưới:

1. File Phiếu xét tuyển Cao đẳng năm 2020.

2.File Phiếu xét tuyển Cao đẳng VB2 năm 2020.

3. File Phiếu xét tuyển Trung cấp năm 2020.

NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ CÁC NGÀNH TRONG TRƯỜNG:

1. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG:

2. NGÀNH DƯỢC:

3. NGÀNH XÉT NGHIỆM

4. NGÀNH HỘ SINH:

5. HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG:

HỘI TRẠI 26.3

 

 

 

Top