Friday, Apr 28th

Last update08:56:44 PM GMT

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011

  • PDF.

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2001 bao gồm 2 Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 là Thông tư sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010.

Xin tải tệp đính kèm gồm 2 Thông tư nói trên.
Phần đầu tài liệu này cũng đã hướng dẫn cho thí sinh tìm kiếm thông tin hữu ích một cách nhanh gọn, chính xác và tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian không phải đọc hết tất cả.

Attachments:
FileGhi chúFile sizeLast modified
Download this file (TT11.doc)TT11.doc 379 Kb04/12/2011 21:12
You are here Tuyển sinh Quy chế tuyển sinh Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011