Tuesday, Jul 28th

Last update03:44:53 AM GMT

Thông báo tuyển sinh

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo tuyển sinh 2015-2016 (mới) NTN 6060
2 Thông báo về việc tuyển sinh năm học 2015-2016 NTN 9167
3 Thông tin tuyển sinh (dự kiến) năm 2015 NTN 6473
4 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 ngành Điều Dưỡng và Xét Nghiệm Y Học NTN 2281
5 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 NTN 1866
6 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 0409 Le Thanh Hoan 1256
7 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 30/8 Le Thanh Hoan 1172
8 DS dự xét NV2 2014 Le Thanh Hoan 1117
9 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 năm 2014 Le Thanh Hoan 8210
10 TB chiêu sinh lớp BD KTV Xét Nghiệm Le Thanh Hoan 1720
You are here Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh