Tuesday, Jul 07th

Last update09:28:32 AM GMT

Thông báo tuyển sinh

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo tuyển sinh 2015-2016 (mới) NTN 1709
2 Thông báo về việc tuyển sinh năm học 2015-2016 NTN 6570
3 Thông tin tuyển sinh (dự kiến) năm 2015 NTN 5833
4 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 ngành Điều Dưỡng và Xét Nghiệm Y Học NTN 2068
5 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 NTN 1772
6 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 0409 Le Thanh Hoan 1197
7 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 30/8 Le Thanh Hoan 967
8 DS dự xét NV2 2014 Le Thanh Hoan 1004
9 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 năm 2014 Le Thanh Hoan 8129
10 TB chiêu sinh lớp BD KTV Xét Nghiệm Le Thanh Hoan 1632
You are here Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh