Thursday, Oct 23rd

Last update10:33:32 AM GMT

Thông báo tuyển sinh

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông tin tuyển sinh (dự kiến) năm 2015 NTN 379
2 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 ngành Điều Dưỡng và Xét Nghiệm Y Học NTN 805
3 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 NTN 1214
4 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 0409 Le Thanh Hoan 820
5 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 30/8 Le Thanh Hoan 572
6 DS dự xét NV2 2014 Le Thanh Hoan 584
7 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 năm 2014 Le Thanh Hoan 7506
8 TB chiêu sinh lớp BD KTV Xét Nghiệm Le Thanh Hoan 911
9 Thời gian làm thủ tục trúng tuyển Cao đẳng năm 2014 Le Thanh Hoan 2982
10 Thời gian làm thủ tục trúng tuyển Cao đẳng năm 2014 Le Thanh Hoan 1553
You are here Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh