Monday, Apr 27th

Last update01:43:11 AM GMT

Thông báo tuyển sinh

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông báo về việc tuyển sinh năm học 2015-2016 NTN 2211
2 Thông tin tuyển sinh (dự kiến) năm 2015 NTN 4803
3 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 ngành Điều Dưỡng và Xét Nghiệm Y Học NTN 1716
4 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 NTN 1591
5 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 0409 Le Thanh Hoan 1067
6 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 30/8 Le Thanh Hoan 788
7 DS dự xét NV2 2014 Le Thanh Hoan 822
8 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 năm 2014 Le Thanh Hoan 7930
9 TB chiêu sinh lớp BD KTV Xét Nghiệm Le Thanh Hoan 1411
10 Thời gian làm thủ tục trúng tuyển Cao đẳng năm 2014 Le Thanh Hoan 3292
You are here Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh