Sunday, Mar 29th

Last update05:00:00 PM GMT

Thông báo tuyển sinh

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thông tin tuyển sinh (dự kiến) năm 2015 NTN 4033
2 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 ngành Điều Dưỡng và Xét Nghiệm Y Học NTN 1568
3 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 bổ sung năm 2014 NTN 1535
4 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 0409 Le Thanh Hoan 1030
5 DS dự xét NV2 năm 2014 tính đến ngày 30/8 Le Thanh Hoan 751
6 DS dự xét NV2 2014 Le Thanh Hoan 751
7 Thông báo xét tuyển CĐ NV2 năm 2014 Le Thanh Hoan 7875
8 TB chiêu sinh lớp BD KTV Xét Nghiệm Le Thanh Hoan 1344
9 Thời gian làm thủ tục trúng tuyển Cao đẳng năm 2014 Le Thanh Hoan 3248
10 Thời gian làm thủ tục trúng tuyển Cao đẳng năm 2014 Le Thanh Hoan 1798
You are here Tuyển sinh Thông báo tuyển sinh